O tym, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamierza podzielić pomiędzy regiony pieniądze z pozostającej w gestii resoru części rezerwy budżetowej państwa, minister Elżbieta Bieńkowska poinformowała marszałków województw na początku października. Środki te można było przeznaczyć na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w tym roku przez samorządy województw, a także samorządy gmin i powiatów.

Do dofinansowania wybraliśmy projekty, które znalazły się na listach rezerwowych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Są wśród nich inwestycje drogowe, remonty i prace związane z modernizacją obiektów publicznej służby zdrowia i instytucji kultury, zakupy sprzętu medycznego, zakupy sprzętu utrzymania dróg, a także budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowościach czterech kujawsko-pomorskich gmin. Łączna kwota dofinansowania to 39,2 mln zł. Wszystkie inwestycje zostały już zakończone albo finiszują i zakończą się przez końcem grudnia.

Jednym z dofinansowanych przedsięwzięć jest zakup sprzętu endoskopowego dla bydgoskiego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2. Zakupiona przez samorząd województwa aparatura, którą otrzymała już Klinika Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych lecznicy, umożliwia natychmiastową diagnostykę i pomoc medyczną w przypadkach nagłych krwotoków z przewodu pokarmowego.

Pula środków, którą nasze województwo otrzymało z rezerwy celowej państwa, została zapisana w korekcie kontraktu wojewódzkiego dla naszego województwa. 17 listopada sejmik upoważnił marszałka województwa do podpisania oświadczenia stron, które wprowadza zmiany do pierwotnego brzmienia dokumentu.

– Należy się cieszyć, że rząd zdecydował się na przekazanie oszczędności budżetowych samorządom województw. My z kolei zdecydowaliśmy się na długą listę dofinansowanych przedsięwzięć, bo zdajemy sobie sprawę, że skala potrzeb jest ogromna – komentuje marszałek województwa Piotr Całbecki.