Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (WFOŚiGW) jest finansowany za pośrednictwem samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Środki na działanie WFOŚiGW pochodzą z opłat środowiskowych, czyli podatku ekologicznego, płaconego przez firmy i instytucje. Jest on adekwatny do sposobu, w jaki korzystają ze środowiska – najwięcej płacą najwięksi „truciciele” czyli podmioty generujące najwięcej odpadów , toksycznych ścieków i gazów.

Fundusz przekazuje wsparcie finansowe w formie dotacji i pożyczek samorządom lokalnym. Pomoc finansowa kierowana jest między innymi na wsparcie zadań z zakresu ochrony zagrożonych gatunków, właściwej gospodarki wodnej, regionalnego monitoringu środowiska oraz ratownictwa ekologiczno-gaśniczego. Fundusz udziela też pożyczek na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych oraz termomodernizację budynków.

Najczęściej dotowaną dziedziną jest edukacja ekologiczna. Z pieniędzy przeznaczonych na ten cel korzystają między innymi samorządy lokalne, szkoły i parki krajobrazowe. Dzięki temu wsparciu możliwy jest na przykład zakup nagród w konkursach ekologicznych, organizacja konferencji, budowanie ścieżek edukacyjnych oraz druk wydawnictw edukacyjnych.

Wsparcie udzielane przez fundusz trafia między innymi do działających w Myślęcinku, Toruniu i Górznie centrów edukacji ekologicznej. Tylko w tym roku WFOŚiGW przekazał tym ośrodkom w sumie 300 tysięcy złotych na realizację różnego rodzaju programów edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Takie same środki trafiły do tych placówek w ubiegłym roku.

Pomoc dla Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku została przeznaczona między innymi na zakup materiałów edukacyjnych, nagród dla uczestników konkursów ekologicznych oraz organizację konferencji, seminariów i warsztatów. Dzięki wojewódzkiemu wsparciu możliwa jest między innymi realizacja programu edukacyjnego „Ekologia dla każdego”.

Wsparcie otrzymała też Szkoła Leśna na Barbarce prowadzona przez Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia”. W 2008 roku na realizację programu „Amphibia – czynna ochrona płazów” trafiło 50 tysięcy złotych ze środków WFOŚiGW. Kolejne 50 tysięcy złotych fundusz przeznaczył na zakup sprzętu oraz organizację zajęć dydaktycznych z ekologii dla dzieci i młodzieży z naszego województwa.

Fundusz Ochrony Środowiska wspiera też szereg programów edukacyjnych we Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej. Dzięki pomocy finansowej dla tego ośrodka, w tym roku udało się zrealizować programy: „Ekoinformacja”, „Ecosurvival”, „Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej” oraz „Włocławek – miasto czyste i przyjazne mieszkańcom regionu”.
Pomoc finansową na edukację ekologiczną otrzymują też harcerze z Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP, którzy w miejscowości Funka, prowadzą Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wspiera też ekologiczne programy edukacyjne przeznaczone dla dorosłych. Ponad sto tysięcy złotych na realizację tego typu projektów otrzymał w tym roku Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Placówka prowadzi różnego rodzaju seminaria edukacyjne. Ich tematem jest między innymi projektowanie ogrodów, dziedzictwo kulinarne i przetwórstwo spożywcze. Ośrodek organizuje też zajęcia propagujące tzw. dobrą kulturę rolną, promuje ekologiczne metody produkcji żywności oraz działania edukacyjne na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami. Placówka organizuje również konkursy o wojewódzkim zasięgu: „Ekologia w domu i zagrodzie”, „Z ekologią na Ty”, „Poznaję produkt ekologiczny” oraz „Ekologia i ochrona środowiska”.