Zadaniem wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami jest nakreślenie kierunków działań i metod ich realizacji, a także rozeznanie potencjalnych źródeł finansowania. Efektem programu mają być konkretne działania konserwatorskie i rewitalizacyjne. Jego celem jest również podniesienie lokalnej świadomości społecznej na temat znaczenia dziedzictwa kulturowego regionu.

Podczas dzisiejszej sesji radni wysłuchają podsumowania XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich „Kujawsko-Pomorskie 2008”. Informację przedstawi wicemarszałek województwa Maciej Eckardt oraz Kazimierz Drozd prezes Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych. Olimpiada to ogromny sukces organizacyjny naszego województwa i Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych. Województwo odwiedziło ponad 4 tysiące młodych sportowców. Olimpijczycy z naszego regionu zdobyli 65 medali, w tym 28 złotych. Imprezę współfinansował Urząd Marszałkowski.

Sejmik zagłosuje nad przyjęciem strategii Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem strategii jest poprawa przygotowania młodzieży i dorosłych do funkcjonowania na rynku pracy. Strategia zakłada między innymi wdrożenie programów sprawnego zarządzania szkołami, opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu wspierania zdolnych uczniów oraz zbudowanie platformy na rzecz edukacji.

Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa w 2007 roku przedstawi Jerzy Kasprzak Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Jest to sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie przedsięwzięć sanitarno-higienicznych i epidemiologicznych oraz promocji zdrowia.

Pod obrady sejmiku trafi szereg uchwał, dzięki którym gmina Papowo Biskupie w ramach Funduszu Wsparcia ma otrzymać środki finansowe na przebudowę drogi gminnej na odcinku Żygląd – Jeleniec. W trakcie realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu Wsparcia okazało się, że część z nich uda się zrealizować za kwotę mniejszą niż zakładano. Zaoszczędzone w ten sposób 273 tysiące złotych można przeznaczyć na wsparcie kolejnej inwestycji.

Radni zagłosują nad uchwałą przyznającą wsparcie finansowe gminie Kęsowo poszkodowanej na skutek lipcowych gwałtownych burz. Grad wielkości dużych śliwek spowodował dotkliwe straty w plonach rolnych, szczególnie w miejscowościach Kęsowo, Drożdżenica, Jeleńcz, Krajanki, Wieszczyce i Przymuszewo. Klęską dotkniętych zostało 113 gospodarstw. Samorząd województwa na pomoc dla poszkodowanych zamierza przeznaczyć 75 tys. zł.

Podsumowanie szczebla wojewódzkiego VIII edycji Konkursu Kryształowej Koniczyny im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evansa przedstawi Franciszek Złotnikiewicz członek zarządu województwa. Ogólnopolski Konkurs Kryształowej Koniczyny organizuje Fundacja Edukacyjna 4 H. Jego celem jest wyróżnienie ludzi działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich. Zwycięzca wojewódzkiego etapu konkursu nominowany jest do nagrody krajowej. W tym roku jest to Marietta Błaszkiewicz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus”.
Ważnym punktem obrad będzie relacja z realizacji budżetu województwa za I półrocze 2008 roku. Informację przedstawi Paweł Adamczyk skarbnik województwa.