Choć odkrywka Tomisławice znajduje się w granicach Wielkopolski, może mieć wpływ na ekosystem terenów położonych w południowo-zachodniej części naszego województwa. Przeciwko eksploatacji kopalni protestowali mieszkańcy zagrożonych terenów, samorządy lokalne i reprezentujący ten rejon posłowie. Zlecona przez marszałka województwa ekspertyza hydrogeologiczna miała wykazać, czy zagrożenie rzeczywiście istnieje.

Przygotowane przez Państwowy Instytut Geologiczny opracowanie wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego na początku października. – Ponieważ niektóre jego fragmenty budziły wątpliwości interpretacyjne, zwróciliśmy się do PIG o uściślenie wskazanych zapisów dokumentu. Obecnie czekamy na odpowiedź instytutu – wyjaśnia odpowiedzialny za sprawy związane z ochroną środowiska członek zarządu województwa Franciszek Złotnikiewicz.

Na zaplanowane na 14 listopada spotkanie marszałek województwa zaprasza samorządowców powiatów radziejowskiego, mogileńskiego i inowrocławskiego oraz przedstawicieli kierownictwa kopalni, a także parlamentarzystów, radnych województwa, przedstawicieli służb ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wnioski z ekspertyzy przedstawi kierownik Zakładu Hydrogeologii Regionalnej i Gospodarowania Wodami Podziemnymi w Państwowym Instytucie Geologicznym Piotr Herbich.

Oprócz marszałka Piotra Całbeckiego samorząd województwa będzie reprezentował członek zarządu województwa Franciszek Złotnikiewicz.