Trzydniowa konferencja składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona była wymianie doświadczeń i informacji pomiędzy instytucjami zarządzającymi regionalnymi programami operacyjnymi, druga to spotkania przedstawicieli każdego z szesnastu województw z urzędnikami z Brukseli. Ostatnie z tych spotkań odbędą się dziś.

Oprócz marszałka w konferencji wzięli udział dyrektorzy departamentów polityki regionalnej i wdrażania RPO, Michał Korolko i Gerard Głowacki.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 mamy do rozdysponowania 951 milionów euro. Potencjalni beneficjenci, których przedsięwzięcia znalazły się na liście projektów kluczowych RPO, zadeklarowali złożenie 86 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 400 milionów euro. Wśród planowanych inwestycji znajdują się między innymi projekty związane z budową bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego oraz infrastruktury informacyjnej w naszym województwie. W tym roku w ramach RPO zostało ogłoszonych sześć konkursów na łączną kwotę 54 milionów euro, podzielone w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na projekty dotyczące budowy lub modernizacji dróg gminnych oraz promocji i rozwoju markowych produktów. Wysokość puli w pozostałych czterech konkursach wynosi około 90 milionów euro. Przeznaczymy je między innymi budowę lub modernizację dróg powiatowych i gminnych.