Lokalne grupy działania będą pośredniczyć we wdrażaniu osi czwartej PROW, noszącej nazwę Leader. Każda z nich musi przygotować dokument, zawierający uzgodnione z lokalną społecznością strategiczne cele rozwojowe oraz sposoby ich osiągnięcia. W ogłoszonym 30 września pierwszym konkursie PROW oceniane będą stworzone w ten sposób strategie, a także organizacja struktur samych grup, przyjęte przez nie zasady funkcjonowania oraz zasady wyboru projektów, służących realizacji przyjętych strategii.

Wnioski w konkursie będzie można składać między 1 grudnia tego roku, a 16 stycznia roku przyszłego.

Na oś Leader PROW przeznaczono w całym kraju ponad 2,5 miliarda złotych – ponad 2 miliardy jest do wzięcia na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, ponad pół miliarda na funkcjonowanie lokalnych grup działania, a na prowadzone przez nie projekty dotyczące współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej prawie 52 miliony. Na tym etapie trudno ocenić, ile z tych pieniędzy trafi do naszego regionu. Według obowiązujących założeń, ma to być 148 złotych na każdego mieszkańca wsi i najmniejszych miast, objętego obszarem działania każdej zakwalifikowanej do wsparcia lokalnej grupy działania.

Z efektów Leadera skorzysta na Kujawach i Pomorzu ponad milion osób, czyli co drugi mieszkaniec regionu. Na administrowaną przez samorząd naszego województwa część PROW – oprócz Leadera będą to elementy osi 1 i osi 3 programu – przeznacza się prawie 191 milionów złotych.