Autorka publikacji Agnieszka Budo, opisuje między innymi odchodzące w niepamięć ludowe zwyczaje kujawskie: odprawiane w pierwszym dniu żniw obłożyny, pępkowe czy wieńcowe. Artykuł ilustrują zdjęcia dzieł sztuki ludowej ze zbiorów włocławskiego muzeum oraz fotografie obiektów z Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce. Opis barwnych zwyczajów jeszcze do niedawna kultywowanych na kujawskich wsiach w znanym czasopiśmie podróżniczym ,,Naional Geographic” z pewnością pomoże uchronić tradycję naszego regionu przed zapomnieniem. Kultura ludowa Kujaw cieszy się coraz większą popularnością, co potwierdzają coraz liczniejsze wizyty w skansenie w Kłóbce gości spoza regionu.

Opis dawnych i dzisiejszych obyczajów opatrzyła komentarzami Dorota Kalinowska – etnograf, pracownika Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Muzeum to jedna z instytucji kulturalnych prowadzonych przez samorząd województwa.