Może go odwiedzić każdy zainteresowany – osoba prywatna, przedstawiciel przedsiębiorstwa, organizacji pozarządowej, instytucji – bez konieczności wcześniejszego umawiania.

Personel punktu udziela kompleksowych informacji na temat ścieżki unijnego finansowania – konkursów i ich harmonogramów, niezbędnej dokumentacji, obowiązujących zasad i terminów.

Dane kontaktowe głównego punktu informacyjnego:
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
e-mail: ue.informacja@kujawsko-pomorskie.pl
tel.: 056 62 18 341, 056 62 18 409