Środki finansowe w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami obszar A” dzieli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach przedsięwzięcia można pozyskać pieniądze na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.

Wsparcie finansowe otrzymają wszystkie podmioty, które zgłosiły się do realizacji programu. „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. NZOZ Szpitala Powiatowego w Tucholi otrzyma wsparcie wysokości 29 604,75 zł, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu 124 477,50 zł, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie 18 975,00 zł, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 63 747,78 zł, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 59 599,45 zł oraz Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku 38 621,79 zł.