Z danych epidemiologicznych wynika, że sytuacja zdrowotna mieszkańców powiatu aleksandrowskiego przedstawia się źle na tle danych z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Współczynnik zgonów w powiecie aleksandrowskim jest wyższy niż w całym regionie (1183,8/100 tysięcy ludności, podczas gdy w województwie wynosi on 937,8/100 tysięcy ludności). Z realizowanych w powiecie regionalnych programów zdrowotnych korzysta niewiele ponad jeden procent mieszkańców.

Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat współpracy instytucji służby zdrowia z władzami lokalnymi. Chodzi przede wszystkim o to, aby poprzez wspólne inicjatywy przekonywać mieszkańców do korzystania z istniejących programów profilaktycznych. Ustalono, że lokalne samorządy aktywniej niż dotychczas włączą się w promocje akcji prozdrowotnych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum Onkologii im. dr F. Łukaszczyka z Bydgoszczy oraz wójtowie i sołtysi z powiatu aleksandrowskiego