Forum składało się dwóch części. Podczas pierwszej, ogólnej omawiano priorytety polityki miejskiej samorządu województwa i instrumenty finansowe działań rewitalizacyjnych. Podczas szkoleniowej części forum dyskutowano między innymi o problemach i uwarunkowaniach rozwoju małych miast.

Rewitalizacja obszarów zaniedbanych jest jednym z ważniejszych zadań polityki spójności Unii Europejskiej. Priorytety takiej polityki w naszym regionie zostały przyjęte w sierpniu przez zarząd województwa. W RPO na wsparcie procesów rewitalizacji miast województwa przeznaczono ponad 60 milionów euro. Podczas spotkania w Przysieku debatowano, jak najlepiej i najefektywniej wydatkować te środki.

Więcej informacji znajdziecie Państwo: TUTAJ>>>