Projekt „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” skierowany jest do pracowników gminnych, miejsko-gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

ROPS w Toruniu, który jest jednostką organizacyjną samorządu województwa, przeprowadził już dwie edycje naboru. Duże zainteresowanie z jakim spotkała się ta oferta sprawiło, że studia i specjalizacje rozpocznie ostatecznie większa liczba mieszkańców z naszego regionu, niż początkowo planowano. W sumie bezpłatne dokształcanie podejmie 210 osób.

Możliwość podjęcia bezpłatnej nauki pracownicy socjalni mają na:

studiach licencjackich (na kierunku praca socjalna),

studiach magisterskich (na kierunku praca socjalna),

specjalizacji I stopnia (w zawodzie pracownik socjalny),

specjalizacji II stopnia (w zawodzie pracownik socjalny).

Projekt poza bezpłatną nauką, zapewnia również refundację kosztów dojazdów na zajęcia, noclegów i wyżywienia. Zajęcia organizują między innymi Zespół Szkół Społecznych w Toruniu, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie oraz Uniwersytet Łódzki.

ROPS w Toruniu, który jest jednostką organizacyjną samorządu województwa, przeprowadził już dwie edycje naboru. Duże zainteresowanie z jakim spotkała się ta oferta sprawiło, że studia i specjalizacje rozpocznie ostatecznie większa liczba osób z naszego regionu, niż początkowo planowano – w sumie 210 osób.