Dzięki skutecznemu lobbingowi samorządowców w Kujawsko-Pomorskiem udało się uruchomić pięć podstref Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

 • w gminie Łysomice (Crystal Park, obszar 177,61 ha),
 • w gminie Barcin (obszar 100 ha),
 • w Świeciu (obszar 166 ha),
 • w Grudziądzu (obszar 115,91 ha),
 • w gminie Kowalewo Pomorskie (obszar 78,3 ha).
 • Samorządowe wsparcie dla przedsiębiorstw inwestujących na tych terenach to między innymi możliwość zwolnienia ich z tak zwanego podatku odrolnieniowego. Uchwałę w tej sprawie przyjął w lipcu sejmik województwa.

  Na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w całym regionie zagwarantowano środki w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na liście projektów kluczowych RPO znalazło się 11 projektów tego typu, zlokalizowanych przede wszystkim w mniejszych miejscowościach. Łączne wsparcie dla nich wyniesie 33,5 mln euro.

  W tym roku uruchomiliśmy segment RPO adresowany bezpośrednio do przedsiębiorców. W połowie października rozpocznie się nabór wniosków aplikacyjnych w ogłoszonym już konkursie, w ramach którego podzielimy pieniądze na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z powstawaniem nowych miejsc pracy. W puli jest 43 miliony złotych.

  Przyjęte przez nas zasady oceny wniosków aplikacyjnych w adresowanych do biznesu konkursach RPO zostały wysoko ocenione przez ekspertów Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, którzy za przejrzystość, czytelność i jednoznaczność reguł w tej materii przyznali naszemu województwo pierwsze miejsce w kraju (dzielimy je z województwem śląskim). Analitycy Lewiatana przyznali nam tytuł jednego z dwóch najbardziej przyjaznych przedsiębiorcom samorządów województw.

  Strategia otwartości na biznes oznacza rozwój gospodarczy województwa i nowe miejsca pracy. We Frydrychowie pod Kowalewem Pomorskim, gdzie pełną parą idzie rozbudowa położonej w podstrefie PSSE fabryki Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych, zatrudnienie znajdzie co najmniej 150 osób. Rządowi eksperci wyliczyli, że dzięki podstrefie PSSE pod Barcinem w powiecie żnińskim, której tereny zostaną przygotowane pod inwestycje za pieniądze RPO, w rejonie tym powstanie ponad 1300 nowych miejsc pracy.

  We wczorajszej uroczystości otwarcia działającej od kilku miesięcy, kooperującej z Sharpem fabryki Poland Tokai Okaya udział wzięli członek zarządu województwa Bartosz Nowacki i prezes japońskiej firmy Tokuichi Okaya. Spółka koncernu Okaya posiada w łysomickim kompleksie Crystal Park hale produkcyjno-magazynowe o łącznej powierzchni ponad 14 tysięcy metrów kwadratowych.