Czuję się zaszczycony, że mogę w imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, jak również wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, chociaż tą drogą, podziękować za wielkie i wzruszające wyróżnienie, jakim jest dla nas otrzymanie medalu „Za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP”. To wielki honor zostać odznaczonym przez tak zacne grono i tak szacowną organizację.

W swoim liście Marszałek podkreślił niezwykłą rolę Delegatów w walce o wolność i niepodległość Rzeczpospolitej. Wasza odwaga jest dla nas wszystkich powodem do dumy. Odniesione rany i utracone zdrowie będą dla nas zawsze przykładem najwyższego umiłowania do Polski, a także zobowiązaniem, jakie my – Polacy żyjący w wolnej już Ojczyźnie – mamy do spłacenia wobec Waszego pokolenia.

Marszałek Łapiński zapewnił także Uczestników Zjazdu o stałym wsparciu dla Związku Inwalidów Wojennych RP. Nie oczekiwaliśmy na taki honor, bo wszyscy wiemy, że nasze działania nie mogą się równać z tym, czego Państwo dokonali dla naszego kraju. Przyjmujemy medal ze wzruszeniem, ale również z pokorą i świadomością, że nie zasłużyliśmy na niego. Pomoc dla Państwa traktujemy bowiem jako swój moralny i obywatelski obowiązek.

Na zakończenie Marszałek wyraził swój szacunek dla prawie 90-letniej działalności Związku i swoje uznanie dla Członków Związku z Dolnego Śląska za wielkie zaangażowanie w ważną dla całej społeczności lokalnej działalność.