Program e-Zdrowie oznacza sprawną diagnostykę i konsultowanie trudnych przypadków chorobowych na odległość dzięki szerokopasmowym łączom internetowym i połączonym z nimi urządzeniom diagnostycznym oraz komputerom archiwizującym dane medyczne. Takie rozwiązania sprawią, że pacjenci nawet w mniejszych miejscowościach będą mogli korzystać z opieki najwybitniejszych specjalistów oraz zaawansowanych technik diagnostycznych.

Przedsięwzięcie jest częścią projektu „eUsługi – eOrganizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”, wpisanego na listę projektów kluczowych naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest też kontynuacją realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu „Telemedycyna w województwie kujawsko-pomorskim – etap I”. Telemedycyna dotyczyła szpitali wojewódzkich, e-Zdrowie obejmie szpitale powiatowe. Placówki te muszą zainwestować 25 proc. kosztów projektu, na resztę złożą się środki RPO.

Marszałek Piotr Całbecki rozpoczął konferencję od omówienia koncepcji projektu e-Zdrowie. Zaakcentował wagę budowania społeczeństwa informatycznego w naszym regionie i podkreślił rolę przedsięwzięcia w praktycznym wykorzystaniu narzędzi informatycznych w województwie kujawsko-pomorskim. Po nim zabrał głos Andrzej Kręgiel z marszałkowskiego Wydziału Zdrowia, który przedstawił stan i efekty wdrożenia tego programu w latach 2004-2008. Następnie koordynator projektu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim” Jerzy Łapkiewicz przedstawił cele projektu oraz środki do ich osiągnięcia.

Na spotkaniu powołano trzyosobowy zespół roboczy, będący reprezentacją szefów powiatowych lecznic w pracach dotyczących projektu. W skład zespołu wchodzą:

  • Piotr Jaskulski, wicedyrektor Szpitala Specjalistycznego im. doktora Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
  • Konrad Flis, zastępca dyrektora w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
  • Krzysztof Lewandowski, Zakład Diagnostyki Obrazowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

    Realizacja projektu rozpocznie się jesienią przyszłego roku i potrwa do końca 2011 roku.

    W podsumowaniu konferencji marszałek Całbecki podkreślił wartość nadrzędną projektu, jaką jest usprawnienie pracy jednostek służby zdrowia w naszym województwie. Wyraził także nadzieję, że wdrażanie systemu będzie można zacząć już wiosną przyszłego roku.

    Fot. Freepress.pl