– Zasługą pana marszałka jest przede wszystkim sprawiedliwy, uwzględniający potrzeby całego województwa podział środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki temu z funduszy tych skorzystają nie tylko największe miasta, ale także powiaty ziemskie i wiejskie gminy. Doceniamy także sposób podziału wojewódzkich pieniędzy na drogi powiatowe. Swoją postawą pan marszałek udowodnił, że można ten urząd sprawować w interesie wszystkich mieszkańców Kujaw i Pomorza – tłumaczy decyzję kapituły starosta bydgoski Kazimierz Krasowski.

RPO WK-P ma najdłuższą w kraju, liczącą 130 inwestycji listę projektów kluczowych, którą ustalono na podstawie szerokich konsultacji z samorządami wszystkich gmin i powiatów. W ten sposób rozdysponujemy 42 proc. środków programu.

„Złote Skrzydła” to statuetka przedstawiająca uskrzydloną postać, przyznawana przez samorząd powiatu bydgoskiego za szczególne zasługi dla regionu i powiatu. Laureatami wyróżnienia są między innymi Opera Nova, miasto Solec Kujawski (w 680-lecie istnienia), zasłużony pedagog profesor Edmund Trempała i bydgoski parlamentarzysta Wojciech Mojzesowicz.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego