To efekt wstrzymania lub obniżenia części dodatków do płac urzędników. W 2008 r. członkowie korpusu służby cywilnej dostawali średnio 87 zł specjalnego dodatku, w ubiegłym wynosił ok. 35 zł. W tym w ogóle go nie będzie.Wyraźny spadek wynagrodzeń widać w resorcie finansów, gdzie w 2008 r. urzędnicy służby cywilnej zarabiali średnio 7,1 tys. zł (po uwzględnieniu „trzynastki”), a w I półroczu 2009 r. o 9 proc. mniej.Spośród urzędów płacowym liderem była Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Zarobki w niej sięgały 7,2 tys. zł, a z trzynastką 7,5 tys. Za to najgorzej wynagradzany z 18 resortów po raz kolejny okazał się resort skarbu. Miesięczne zarobki w I półroczu wynosiły tam niespełna 3,8 tys. zł i były o ok. 80 zł niższe niż w 2008 r.