Dla korpusu służby cywilnej przyjęto następujące kwoty bazowe:

– 1835,35 zł dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

– 1873,84 zł dla członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej nie będących członkami korpusu służby cywilnej,

– 1523,29 zł dla członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.