Kompetencje zamawiającego związane z kontrolą oferentów mają być szersze, tak by jakość zamówień była lepsza. Z kolei ograniczenie niektórych formalności ma zwiększyć udział przedsiębiorców w postępowaniu. Takie cele chce osiągnąć Urząd Zamówień Publicznych, zmieniając prawo zamówień publicznych.

 

Szczegółowa weryfikacja

Na lepszą jakość zamówień ma wpłynąć m.in. większa możliwość wykluczania przedsiębiorcy z postępowania z powodu rażąco niskiej ceny. Już dziś co prawda zamawiający może odrzucić ofertę, jeśli mimo wyjaśnień złożonych przez wykonawcę uzna on, że zaproponowana cena jest rażąco niska.

 

Jak jednak podkreśla Jacek Sadowy, prezes UZP, zamawiający muszą zbadać i udowodnić wykonawcy, że cena jest rażąco niska. Często mają z tym trudności. Dlatego urząd chce wzmocnić mechanizm weryfikacji. Zamawiający będą mogli żądać szczegółowych wyliczeń od wykonawcy, który taką podejrzanie niską cenę zaproponuje.

 

UZP chce też przenieść ciężar dowodu na wykonawcę – to on będzie musiał dowieść, że jego cena nie jest rażąco niska.

 

Rzetelność pod lupą

Większą gwarancję należytego wykonania umowy ma także dać możliwość weryfikowania rzetelności wykonawcy. Zamawiający będzie mógł żądać dokumentów dotyczących  nierzetelnych działań wykonawców.

 

Projekt reguluje ponadto stosowanie tzw. preferencji europejskich. Wykonawcy z krajów spoza UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub takich, z którymi Polska lub UE nie zawarła odpowiedniej umowy, mogliby się zgodnie z nimi ubiegać o zamówienie tylko wówczas, gdy zamawiający w tym konkretnym zamówieniu dopuści taką możliwość.

 

W projekcie są także propozycje zmian, które mają być ukłonem w stronę przedsiębiorców. UZP proponuje m.in. usunięcie przepisu, który pozwala na zatrzymanie wadium  w związku z nieuzupełnieniem dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw. Na to, że ta regulacja jest zbyt surowa, przedsiębiorcy zwracają uwagę już od dawna.

 

Wystarczą oświadczenia

– To pozytywne, że Urząd Zamówień Publicznych zdecydował się na zmianę tego przepisu, który był zdecydowanie zbyt restrykcyjny wobec przedsiębiorców – ocenia Grzegorz Lang, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

 

Z kolei zmniejszeniu biurokracji ma służyć umożliwienie prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia tylko na podstawie oświadczeń. A pełnej dokumentacji będzie można żądać tylko od zwycięzcy. UZP chce wprowadzenia w pełni elektronicznych postępowań. W tym celu m.in. zamierza usunąć z ustawy zasadę pisemności postępowania.


Więcej przeczytasz na stronach Rzeczpospolitej