Do konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2007” miasta (na prawach powiatu oraz małe i średnie), powiaty oraz gminy wiejskie zgłosiły w sumie 91 praktyk, które dotyczyły zarządzania w pomocy społecznej, oświacie i kulturze. Po rekomendacji przez ekspertów do kolejnego etapu komisja konkursowa zakwalifikowała 6 projektów zgłoszonych przez miasta na prawach powiatu, 4 projekty powiatowe, 8 z miast małych i średnich oraz 5 z gmin wiejskich. Od 5 do 18 października trwały wizytacje w samorządach, a 22 października wybrano ostatecznie najlepszych, czyli laureatów.

Laureaci konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2007
GMINY WIEJSKIE :: KULTURA :: gmina Masłów za projekt „Spotkania z kulturą”
OŚWIATA :: gmina Limanowa za projekt „Organizacja wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży”
POMOC SPOŁECZNA :: gmina Słupno za projekt „Wolontariat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie”

MIASTA NA PRAWACH POWIATU :: KULTURA :: Urząd Miasta w Żorach za projekt „Zintegrowany Plan Rozwoju – Projekty kulturoznawczo-edukacyjne – nowoczesna forma działalności muzeum”
OŚWIATA :: Urząd Miejski w Koszalinie za projekt „Koszaliński system oceny przedszkoli i szkół”
POMOC SPOŁECZNA :: Urząd Miasta Szczecina za projekt „Przeciwdziałanie bezdomności – Program realizacyjny polityki mieszkaniowej Miasta Szczecina”

MIASTA MAŁE I ŚREDNIE :: KULTURA :: Urząd Miejski w Turku, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka za projekty „Literacki Turek” oraz „Biblioteka Publiczna – Wydawca Książek”
OŚWIATA :: Urząd Miasta w Ełku za projekt „Świadczenie usług edukacyjnych na rzecz mieszkańców miasta poprzez utworzenie miejskiej publicznej placówki oświatowo-wychowawczej pn. Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku”
POMOC SPOŁECZNA :: Urząd Miejski w Bytowie za projekt „Kompleksowy system pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemom alkoholowym na terenie gminy”

POWIATY ZIEMSKIE :: POMOC SPOŁECZNA :: Starostwo Powiatowe w Słupsku za projekt „Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie słupskim na lata 2006-2010”
OŚWIATA :: Starostwo Powiatowe w Rawiczu za projekt „Wewnątrzszkolny system zaopatrzenia w podręczniki działający w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawicki na przykładzie Zespołu Szkół Nr 3 im. Rawickiego Korpusu Kadetów w Rawiczu”.

Doświadczenie 17 lat odrodzonego samorządu wskazuje, że jedną z najskuteczniejszych metod poprawy jakości usług dla mieszkańców jest wdrażanie innowacji, które zostały wcześniej opracowane i przetestowane w innych jednostkach, a następnie twórczo przystosowane do własnych warunków. Każdy z samorządów zgromadził w pewnych dziedzinach doświadczenia, którymi może podzielić się z innymi.

– Warto korzystać z doświadczeń innych samorządów, z tego, co się sprawdziło gdzie indziej – namawiał wiceprezes ZMP, prezydent Konina, Kazimierz Pałasz. Dyrektor Biura ZPP, Marek Wójcik podziękował wszystkim za „odczarowanie” polskiej administracji publicznej i pokazanie, jak naprawdę wygląda rzeczywistość samorządowa: – Przekroczyliśmy Rubikon – teraz wiemy, że trzeba mówić, na co dzień, co robimy, upowszechniać dobre praktyki. Promocja dobrych praktyk to jeden z celów działalności organizacji samorządowych podkreślał Paweł Tomczak, dyrektor Biura ZGW RP. – Dążymy do tego, aby samorząd był gwarancją dobrych usług – zapewniał Tomasz Potkański, kierownik projektu, zastępca dyrektora Biura ZMP. – Najlepiej uczymy się nawzajem od samych siebie i w przeciwieństwie do firm prywatnych chcemy się dzielić doświadczeniami.

Finaliści, którzy nie zostali laureatami, otrzymali dyplom, a ich innowacja w zarządzaniu usługami społecznymi będzie zamieszczona w BDP oraz broszurze. W ich gronie znalazły się wśród gmin wiejskich – Limanowa i Klucze, miast na prawach powiatów – Tarnobrzeg, Elbląg, Bielsko-Biała, miast małych i średnich – Barlinek, Halinów, Brzozów, Szklarska Poręba, a także powiat złotoryjski i poznański. Starostwo Powiatowe w Poznaniu za projekt „Między edukacją a zatrudnieniem” otrzymało też nagrodę, gdyż komisja konkursowa doceniła bardzo duży potencjał tego wartego naśladowania rozwiązania.

Celem konkursu, który będzie organizowany cyklicznie, jest wybranie i upowszechnianie dobrych praktyk. W roku przyszłym konkursem będą objęte usługi techniczne: transport, gospodarka mieszkaniowa i gospodarka komunalna. Konkurs, organizowany przez Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich i Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych, jest jednym z elementów szerokiego projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych (2007 –2011)”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.