W opinii Lewiatana, Sejm, uchwalając ustawę, nie wziął pod uwagę krytycznej opinii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, który jednoznacznie wskazał na niezgodność projektu z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto Konfederacja Pracodawców Prywatnych uznała, że uchwalając ustawę w takim kształcie, koalicja rządowa pokazała, iż wszelkie deklaracje o zwiększaniu swobody gospodarczej w Polsce są jedynie pustymi słowami.

Sejm uchwalił ustawę o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, która w praktyce utrudnia powstawanie obiektów handlowych o powierzchni powyżej 400 metrów kwadratowych. Inwestorzy będą musieli uzyskiwać zgodę samorządu lokalnego, a w przypadku obiektów powyżej 2 tysięcy metrów kwadratowych – sejmiku wojewódzkiego. Regulacja ta uderza nie tylko w duże sieci handlowe, ale także w średnie sklepy np. meblowe, salony samochodowe czy składy budowlane. Prawnicy Senatu ocenili ustawę jako niezgodną z Konstytucją, w związku z czym Senat odrzucił ustawę w całości.

Gdyby ustawa jednak weszła w życie, Lewiatan zapowiada podjęcie działań zmierzających do zbadania konstytucyjności ustawy przez Trybunał Konstytucyjny.