Już po raz dziesiąty wszyscy ci, którzy poprzez ochronę środowiska rozumieją zrównoważone gospodarowanie i ochronę zasobów naturalnych, stanęli do Konkursu o prestiżową nagrodę Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”.

Zadaniem Konkursu „Lider Polskiej Ekologii” jest upowszechnianie informacji o działaniach i najlepszych rozwiązaniach proekologicznych, które mogą przynieść największe, wymierne korzyści środowisku. Konkurs promuje tych, którzy włożyli ogromny wysiłek organizacyjny oraz finansowy na rzecz poprawy i ochrony środowiska..

Do 10. edycji Konkursu zgłoszono w kategorii jednostka samorządu terytorialnego 73 przedsięwzięcia, w kategorii przedsiębiorstwo 41, a w kategorii wyrób 17. Zaprezentowano wiele ciekawych rozwiązań technicznych i technologicznych, a także działań w sferze usług. Świadczy to o rosnącym doświadczeniu Polski w zakresie czystych technologii, technologii oczyszczania środowiska oraz zarządzania środowiskiem. Po raz pierwszy w Konkursie uczestniczą powiaty. W kategorii jednostka samorządu terytorialnego najbardziej cenne są przedsięwzięcia kompleksowe łączące działania technologiczne i organizacyjne, z jednoczesną edukacją ekologiczną społeczeństwa..

Rada Programowa do wizytacji wybrała 26 jednostek: .

Kategoria jednostka samorządu terytorialnego

Gminy miejskie -, Częstochowa, Lubań, Wągrowiec
Gminy miejsko-wiejskie -, Kozienice, Niepołomice, Police
Gminy wiejskie – Bierawa, Kraśniczyn, Strawczyn, Warta Bolesławiecka, Zielonki,
Powiat – Bełchatowski, Wągrowiecki
Związek Gmin – Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka

Kategoria przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo produkcyjne – BATERPOL Sp. z o.o., Katowice; HMS Sp. z o.o., Niepołomice; PPH Ubój i Przetwórstwo Indyka Joanna Giżewska, Słupia Kapitulna Przedsiębiorstwo usługowe – AQUA S.A., Bielsko-Biała; Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Kraków; Leśny Bank Genów Kostrzyca, Miłków; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Białystok

Kategoria wyrób

Produkty – ENGOREM Sp. z o.o., Łódź; ORLEN OIL Sp. z o. o., Kraków; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. PGK Koszalin
Technologie – Biuro Projektów „KOKSOPROJEKT” Sp. z o.o., Zabrze; Nadleśnictwo Łomża
Urządzenia – jednostki nie wybrano

Laureatów 10. edycji Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” poznamy w październiku br. podczas uroczystego koncertu galowego.

Organizacja Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” finansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: www.mos.gov.pl