Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii 2007” w kategorii jednostek samorządu terytorialnego trzymali: miasto Węgrowiec za „Kompleksowe działania proekologiczne zrealizowane przez gminę miejską Wągrowiec” oraz miasto Lubań za „Działania Gminy Miejskiej Lubań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej”, gmina i miasto Police za „Kompleksowe działania Gminy Police w dziedzinie ochrony środowiska”, gmina Warta Bolesławiecka za „Kompleksowe działania proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Warta Bolesławiecka” oraz powiat Bełchatowski za „Gospodarkę odpadami i działania minimalizujące zagrożenia dla środowiska i mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego”.

W kategorii „przedsiębiorstwo” tytuł ten otrzymała spółka HMS z Niepołomic (woj. małopolskie), Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie oraz Leśny Bank Genów Kostrzyca z Miłkowa (woj. dolnośląskie)

W kategorii „wyrób” nagrodzono spółkę Orlen Oil za oleje z serii Platinum, nadleśnictwo Łomża (woj. podlaskie) – za przywrócenie funkcji przyrodniczo-leśnej byłego poligonu „czerwony Bór”. Natomiast Biuro Projektów „Koksoprojekt” z Zabrza (woj. śląskie) nagrodzono za nowoczesną baterię koksowniczą.

źródło: lider.ietu.katowice.pl/07/laur10.html