Chodzi o kilkanaście nowelizacji rozporządzeń czy nowych rozporządzeń, które zmodyfikowały siatki płac obowiązujące u tych pracodawców. Zmiany wprowadziły przede wszystkim wyższe minimalne i maksymalne progi widełek płacowych oraz dodatków funkcyjnych, jakie weszły w życie pod koniec kwietnia i w maju, ale z mocą wsteczną od 1 stycznia.

Ale to nie wszystko. Skasowały od 30 kwietnia oraz od 31 maja również część dodatków do wynagrodzeń należnych tym zatrudnionym. Nie znaczy to jednak, że od wskazanych dat nie dostaną już oni żadnego z anulowanych składników. Pozbawienie kogoś jakiegoś składnika poborów nie jest bowiem takie proste, nawet jeśli zmieniane przepisy zapewniają wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie. Rozporządzenia przewidują takie gwarancje. W zamian za likwidowane dodatki podwyższamy zatem zainteresowanym stawki zasadnicze albo przyznajemy dodatki specjalne – czytamy w dzienniku.

Benefitów za trudne warunki zatrudnienia ubędzie m.in. pracownikom samorządowcom, cywilnym więziennictwa, państwowych jednostek sfery budżetowej działających w dziedzinie budownictwa i gospodarki przestrzennej oraz rządowych szkół i placówek oświatowych niebędących nauczycielami. Ustawodawca uznał, że skoro mamy obowiązek zapewnić podwładnym bezpieczne i higieniczne warunki pracy, to przepisy nie powinny tolerować rekompensat za złe warunki pracy.