Samorządowcy swój wykaz oczekiwań zaczynają od postulatu partnerstwa. Chcą, żeby Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego stała się wreszcie forum partnerskiego współdziałania obu stron.

Marek Nawara ze Związku Województw RP przypomina, iż wciąż trzeba zabiegać, by rząd uczciwie traktował samorządy. – Ustawy, które powodują utratę wpływów finansowych, nie przewidują jej rekompensaty – mówi. Tak było choćby z ulgami na dzieci w PIT. – W ustawie o dochodach samorządów trzeba przywrócić zapis, że muszą być adekwatne do zadań, jakie one wykonują – dodaje Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.Samorządy skarżą się, że tych dochodów im nie wystarcza.

Jakich ustaw oczekują samorządy? Na pewno tych, nad którymi zaczął już pracować poprzedni rząd. – Potrzebna jest ustawa metropolitalna. Ustawa o transporcie publicznym pozwoliłaby zintegrować różne rodzaje transportu w jeden system – wymienia Marek Nawara. Zdaniem jego i Andrzeja Porawskiego także ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym wymaga poprawki. – Powinna być instrumentem racjonalnego kształtowania przestrzeni, a nie kontroli nad nią – uważa Andrzej Porawski.

Niemała część postulatów samorządowców pokrywa się z programami obu partii, które tworzyć będą wspólny rząd. Organizacje samorządowe opowiadają się np. za opracowaniem standardów usług publicznych i wyceną ich kosztów. Aprobatę zyskuje także pomysł zwiększania udziału samorządów w podatkach, np. poprzez zapewnienie partycypacji w VAT czy akcyzie. Pozostaje zatem czekać, aż pomysły, idee i koncepcje przyobleką się w projekty ustaw.