– Cieszymy się, że nowy kształt tego miejsca zostanie wypracowany przy naszym współudziale – mówi Marek Kuzaka, wiceprezes AMS i sekretarz programowy Konkursu Bramy Kraju. – Tym bardziej, że plac Wolności to bardzo ważne miejsce w historii Łodzi. To wszak jeden z najstarszych placów, od którego rozpoczyna się ulica Piotrowska.

Pomysł na przekształcenie placu Wolności w przestrzeń publiczną najwyższej jakości narodził się w redakcji łódzkiej „Gazety Wyborczej”. Redakcja przekonała do niego władze Łodzi i rozpisano konkurs. Architekci mieli za zadanie nie tylko stworzyć koncepcję zagospodarowania przestrzeni, ale także zaprojektować dla niego meble miejskie. Zgłoszone projekty poddano następnie pod ocenę mieszkańców miasta. Łodzianie oraz jurorzy (architekci i urbaniści) byli zgodni: za najlepszy projekt przebudowy placu uznali tę samą pracę autorstwa trójki łodzian – Joanny Raczko–Kokoszkiewicz, Karola Saloni-Marczewskiego i Marcina Kokoszkiewicza.
Władze miasta podjęły jednak decyzję, że konkurs na projekt mebli miejskich, zostanie rozpisany raz jeszcze.

– Zgłoszenie placu Wolności do konkursu Bramy Kraju wydaje się nam optymalnym rozwiązaniem – podkreśla prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki. – Nad konkursem czuwa Rada Programowa, złożona z najwybitniejszych specjalistów i to gwarantuje nam, że projekty będą najwyższej jakości.

Łódź jest trzecim miastem – obok Krakowa (Plac Wolnica) i Wrocławia (Plac Piłsudskiego) – zgłoszonym do trzeciej edycji Konkursu Bramy Kraju. Jej tematem przewodnim są meble miejskie. Zwycięskie prace zostaną wyłonione w dwóch kategoriach: na najlepszą zrealizowaną inwestycję związaną z wyposażeniem w meble miejskie całości lub części miasta oraz na najlepszą koncepcję zagospodarowania wybranych obszarów przestrzeni publicznej z wyposażaniem jej w meble miejskie.
W pierwszej kategorii organizatorzy zachęcają samorządy do dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi i walki o nagrodę – kampanię reklamową na nośnikach reklamy zewnętrznej o wartości 150 tys. złotych. W kategorii „Najlepsza koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia w meble miejskie” nagrodzone zostaną najlepsze pomysły na „umeblowanie” przestrzeni miejskiej. Nagrody pieniężne w wysokości 15 000 zł zostaną przyznane autorom zwycięskich koncepcji dla każdego miasta osobno.

***
Bramy Kraju – to pierwszy kompleksowy program marketingu miejskiego, autorski projekt AMS SA, poświęcony tworzeniu wizerunku i marki polskich miast. Jego celem jest pobudzenie dyskusji o roli strategii marketingowej w tworzeniu marki i wizerunku polskich miast, w szczególności poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej. Program, który ma wywoływać konkretne zmiany w przestrzeni miejskiej, skierowany jest przede wszystkim do władz samorządowych, urzędników odpowiedzialnych za architekturę oraz promocję polskich miast. Podstawę programu stanowią trzy corocznie realizowane przedsięwzięcia: konferencja dla samorządów, konkurs na najlepsze rozwiązania w zakresie szeroko rozumianego marketingu miejskiego oraz publikacja z serii Biblioteka Wizerunku Miasta.
Nad całością projektu czuwa Rada Programowa w składzie: Lech Kaczoń – prezes Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, Wojciech Kaczura – architekt, Grzegorz Kiszluk – redaktor naczelny magazynu Brief, Piotr Parnowski – prezes AMS, dr Marek Pieniążek – adiunkt w Zakładzie Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Jerzy Porębski – architekt, Agnieszka Sora –dyrektor zarządzający w Instytucie GfK Polonia, Bogna Świątkowska – prezes Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana, Mateusz Zmyślony – dyrektor kreatywny Grupy Eskadra.
Tematem wiodącym pierwszej edycji Bram Kraju były witacze, czyli konstrukcje ustawiane przy drogach na granicach miejscowości. Wnioski i wiedza marketingowa zgromadzone podczas tej edycji znalazły się w wydawnictwie Miejskie Powitanie, pierwszej publikacji z serii Biblioteka Wizerunku Miasta. Druga edycja Bram Kraju dotyczyła znaczenia systemowej informacji miejskiej (SIM) – rozpoczęła ją konferencją w grudniu 2006, w maju 2007 roku został rozstrzygnięty konkurs, zaś w listopadzie ukazała się publikacja Miejska Informacja.

Partnerami honorowymi projektu Bramy Kraju są Związek Miast Polskich i Polska Organizacja Turystyczna.