-Forum, ma szczególne znaczenie dla naszego regionu, który ma przecież charakter rolniczy. Ponad 20 procent mieszkańców Łódzkiego utrzymuje się z rolnictwa i ten sektor gospodarki jest dla nas bardzo ważny – podkreślił Witold Stępień.

-W trakcie Forum zostaną poruszone tematy, które dotyczą przyszłości całego sektora rolniczego w Polsce i Europie – dodał Andrzej Woźniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. – To przede wszystkim kwestie roślin energetycznych, ale także modyfikacji genetycznej oraz dopłat z Unii Europejskiej.

W Forum uczestniczyć będzie 180 rolników z całej Europy, a także naukowcy, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, rządu, parlamentarzyści i samorządowcy. Impreza potrwa od czwartku do niedzieli. Wykłady i oficjalne spotkania odbywać się będą w ośrodku konferencyjnym Ossa koło Rawy Mazowieckiej. Warsztaty dla grup tematycznych zaplanowano w gospodarstwach rolnych w Sulmowie (gm. Goszczanowie), Gosławicach (gm. Bedlno), Skierniewicach oraz Topoli Królewskiej koło Łęczycy. – I te warsztaty wyróżniają nasze Forum spośród innych podobnych wydarzeń – zaznaczył Przemysław Andrzejak, Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego.

W konferencji wziął udział również Andrzej Górczyński, Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.