Otwarcie punktu, było również okazją do podsumowania realizacji projektów unijnych za rok 2008 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz programów realizowanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Dyrektorzy departamentów odpowiedzialni za realizacje projektów unijnych przedstawili podsumowanie z działalności poszczególnych jednostek wdrażających fundusze.

Z najnowszego rankingu sporządzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wynika, że Łódzkie jest na piątym miejscu w kraju w wydawaniu funduszy unijnych. Wśród największych beneficjentów w Województwie Łódzkim są m.in. Wieruszów – przebudowa oczyszczalni ścieków (kwota dofinansowania – 19,9 mln zł), Łowicz – przebudowa stacji uzdatniania wody (17,6 mln zł), Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi – zintegrowany system stanowisk kierowania (7,6 mln zł).

Przypomnijmy, że w latach 2007-2013 Unia Europejska przeznaczyła na inwestycje dla Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 201 822 748 euro, Regionalnego Programu Operacyjnego – 1 006 380 910 euro, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 504 101 781 euro.

Marszałek Województwa Łódzkiego otwierając punkt nawiązał do realizacji w regionie umów zawartych w poprzednim okresie programowania. – Wszystkie fundusze zostały wykonane w stu procentach – podkreślił Włodzimierz Fisiak. – W tej chwili realizowane są jedynie projekty z tzw. nadkontraktacji.
To znaczy, że dzięki niższym niż zakładane kwotom uzyskanym w przetargach, inwestowane są zaoszczędzone w ten sposób pieniądze.

Towarzysząca Marszałkowi Elżbieta Hibner, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, zaapelowała także o docenienie pracy osób obsługujących punkt oraz rozliczających fundusze, podkreślając ich wiedzę i kompetencje.

fot.: www.lodzkie.pl