W trakcie Forum zostaną poruszone tematy, które dotyczą form promocji naszego regionu w Polsce i Europie – podkreślił Witold Stępień, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.
Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń, aktywizacja działań promocyjnych inicjowanych przez poszczególne jednostki samorządowe oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku regionu – dodał Przemysław Andrzejak, Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej.

O potrzebie tworzenia marki lokalnej przekonywał również uczestniczący w spotkaniu
prof. Tomasz Domański, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego, który podczas Forum wygłosi inauguracyjny wykład na temat marketingu regionalnego.

Forum Promocji, to warsztaty organizowane dla pracowników zajmujących się promocją jednostek samorządowych Województwa Łódzkiego. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2007, jako wydarzenie towarzyszące IV Jarmarkowi Wojewódzkiemu. Podczas Forum przedstawiciele władz lokalnych będą mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technikami marketingowymi, które na co dzień stosują specjaliści od budowania wizerunku marek i produktów. Narzędzi tych będzie można używać w procesie budowania wizerunku regionów, miast i gmin, co w znacznym stopniu powinno przyczyniać się do ich rozwoju.