Targi zorganizowało Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast „Open Days 2008”. Goście mieli okazję zapoznać się z ofertami przygotowanymi przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, zasięgnąć porad, zaopatrzyć się w materiały informacyjne oraz wysłuchać krótkich wykładów na temat możliwości pozyskania funduszy.

Zdaję sobie sprawę, że przepisy unijne pisane są sformalizowanym, urzędowym językiem, a przy tym wymagają wypełniania skomplikowanych formularzy. Targi służą wyjaśnieniu tych procedur, a przy tym dają przy tym możliwość poznania szerokiej gamy propozycji wsparcia funduszowego, jakie Unia daje przedsiębiorcom – powiedziała Elżbieta Hibner podczas otwarcia imprezy.

W ramach targów przygotowane zostały stoiska promocyjne prezentujące poszczególne programy operacyjne, zarządzane na poziomie krajowym, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego oraz Programy Wspólnotowe. Celem wydarzenia było przybliżenie potencjalnym beneficjentom z Województwa Łódzkiego możliwości pozyskiwania środków finansowych, dostępnych w puli funduszy unijnych na lata 2007-2013.