To jest nasza odpowiedź na sytuację na rynku – mówi Elżbieta Hibner, członek zarządu, która przewodniczyła 9 marca br. posiedzeniu Komitetu. – Kiedy opracowywaliśmy kryteria wyboru projektów, znajdowaliśmy się w innych uwarunkowaniach gospodarczych i mieliśmy zupełnie inną sytuację na rynku pracy – dodaje Elżbieta Hibner. – To dlatego przy wyborze projektów, którym przyznawaliśmy dotacje unijne, preferowaliśmy tych, którzy proponowali innowacyjne rozwiązania, stawiali na nowe technologie. Teraz, mając na uwadze potrzeby rynku, chcemy wspierać głównie te propozycje przedsiębiorców, które przewidują zwiększenie miejsc pracy w regionie.

Nowe zasady naboru wniosków będą obowiązywać od najbliższych konkursów ogłaszanych w ramach trzeciej osi priorytetowej RPO WŁ „Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość”. Na pierwszy z nich wnioski będą przyjmowane już od 17 marca br. 

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego