Zanim jednak Sejmik rozpoczął obrady, radni postanowili uhonorować nagrodą pieniężną zdobywczynie brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie – Agnieszkę Wieszczek, oraz jej dwóch trenerów. Zawodniczka Zgierskiego Towarzystwa Atletycznego jako jedyna z Województwa Łódzkiego stanęła na podium w stolicy Chin – brązowy medal zdobyła w zapasach kobiet. Przy okazji radni wysłuchali apelu Mariana Filipowicza, trenera zawodniczki, który prosił Samorząd Województwa o wsparcie sekcji zapasów w Zgierzu. W podobnym tonie wypowiadał się senator Krzysztof Kwiatkowski, współzałożyciel ZTA, który prosił Sejmik o przyjęcie specjalnej strategii wsparcia zapasów i utworzenie w Zgierzu Centralnego Ośrodka Przygotowań z Zapasach Kobiet. Odpowiednie listy z takim postulatem wręczył Włodzimierzowi Fisiakowi – Marszałkowi Województwa oraz Markowi Mazurowi – Przewodniczącemu Sejmiku.

Po krótkiej przerwie, jaką radni wykorzystali na zaznajomienie się z nowym systemem głosowania rozpoczęto realizację porządku obrad. Informację na temat wykorzystania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku przedstawiła Sejmikowi Jadwiga Kawecka – Skarbnik Województwa Łódzkiego. Mimo, że niektórzy radni mieli kilka zastrzeżeń co do stopnia realizacji budżetu, to wszystkie komisje Sejmiku wypowiedziały się na ten temat pozytywnie. Głos w tej sprawie zabrał również marszałek Włodzimierz Fisiak. – To naturalne, że większą część budżetu zrealizujemy w drugim półroczu – przekonywał marszałek. – Dopiero od lipca ruszyły przecież słynne Orliki, które powstaną w tym roku jeszcze w wielu miejscowościach naszego województwa, wkrótce otworzymy nową filię Muzeum Sztuki, ruszą cztery sceny Teatru Jaracza, widać także wyraźny postęp w remontach i budowach dróg. Pomagamy również wielu samorządom z naszego regionu, finansując wiele inwestycji i zakupów – mówił marszałek, odpowiadając na pytania radnych.

Żadnych kontrowersji nie wzbudziła natomiast uchwała o zmianie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2008-2013, do którego wpisano budowę Specjalnej Strefy Sztuki. Inwestycja pochłonie prawie 400 mln zł i ma się stać nową ikoną Łodzi. Obiekt powstanie na terenach wokół dworca kolejowego Łódź – Fabryczna. Samorząd Województwa w ciągu kilku lat przekaże na jego budowę ponad 96 mln zł., identyczną kwotę zapewni miasto Łódź, reszta będzie pochodzić z budżetu państwa.

Sejmik na wczorajszej sesji przyjął również dwa ważne stanowiska. Pierwsze z nich dotyczy zabezpieczenia Województwa Łódzkiego przed skutkami huraganów i innych klęsk żywiołowych. Przygotował je Krzysztof Dudek, radny Łódzkiego Klubu Chrześcijańsko-Konserwatywnego. – Ten dokument to jedynie zestaw sugestii i wniosków nieformalnych – mówił radny Dudek. – Powinniśmy jednak potraktować je poważnie, ponieważ musimy nauczyć się żyć w zmieniających się warunkach, spowodowanych ocieplaniem się klimatu. Ostanie nawałnice nam to wyraźnie uprzytomniły.

Radny Dudek proponuje m.in. opracowanie specjalnych procedur sprawdzających trwałość stropów w domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, chce nawiązać współprace z Politechniką Łódzką, której naukowcy dysponują wiedzą na temat nowych zjawisk w naszym klimacie, a nawet skorzystać z doświadczeń odpowiednich instytucji w Stanach Zjednoczonych, gdzie huragany i trąby powietrzne są zjawiskiem dużo częściej spotykanym. Sugeruje również zorganizowanie specjalnej konferencji naukowej, której rezultatem powinno być opracowanie specjalnego, bezpłatnego poradnika dla mieszkańców naszego województwa, w którym znajdą się wytyczne jak postępować w przypadku np. huraganu.

Drugie stanowisko przedstawił Sejmikowi Krzysztof Makowski, radny klubu Lewica. Jest to apel do ministra infrastruktury o „ utrzymanie darmowego przejazdu autostradą A2 (do węzła Emilia) i autostradą A1 (do węzła Tuszyn) na tzw. obwodnicy łódzkiej”. Zdaniem radnego tylko w ten sposób „poprawi się transport samochodowy przez województwo łódzkie co doprowadzi do udrożnienia przejazdu przez Łódź, Zgierz i Pabianice, miasta i powiaty na terenie których mieszka ok. 40 proc. mieszkańców województwa”. Apel ten wywołał żywą dyskusję – niektórzy radni uznali nawet, że podobne stanowisko może opóźnić budowę autostrad w naszym regionie, a „płatne autostrady są lepsze niż żadne” – jednak stanowisko zostało przez Sejmik przyjęte.

Na koniec z ciekawą inicjatywą wyszedł przewodniczący Marek Mazur, który poprosił radnych Sejmiku o poparcie swoich działań na rzecz przywrócenia Dożynkom Spalskim rangi Prezydenckich. – Nie znam przyczyny dla której obecny prezydent zrezygnował z organizacji Dożynek Prezydenckich w Spale, ale przez ten nierozważny krok Województwo Łódzkie straciło przed trzema laty imprezę o nieocenionych walorach promocyjnych, uważaną przez wielu za unikalną w Europie – przekonywał przewodniczący Mazur. – Powinniśmy wspólnie z władzami Powiatu Tomaszowskiego i Gminy Inowłódz tak długo lobbować w Kancelarii Prezydenta, aż Dożynki Prezydenckie wrócą do Spały. Mam nadzieję, że jeśli nie aktualny prezydent, to z pewnością jego następca doceni starania mieszkańców województwa i przywróci przedwojenną tradycję zapoczątkowaną przez prezydenta Mościckiego.