Na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie Liga przedstawiła projekt uchwały wzywającej rząd do przygotowania – w stwierdzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli przypadkach nieprawidłowości w procesie prywatyzacyjnym – wniosków o unieważnienie takich prywatyzacji.
Stwierdzonych nieprawidłowości było bardzo wiele – ocenił Giertych.

Lider Ligi zwrócił się o poparcie tego pomysłu do premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz wicepremiera i szefa Samoobrony Andrzeja Leppera