Minister Elżbieta Bieńkowska określiła w piśmie warunki, jakie muszą spełniać inwestycje, aby mogły starać się o dofinansowanie. Muszą to być zadania realizowane przez samorząd województwa lub samorządy lokalne. Rozpatrywane będą zadania istotne z punktu widzenia danego województwa, mające odzwierciedlenie w strategii rozwoju danego regionu oraz te, na które samorządy nie mają wystarczających pieniędzy w budżetach na 2008 rok.

Jednym z warunków dofinansowania jest także zakończenie lub gwarancja zakończenia i rozliczenia w 2008 roku.

Ponadto inwestycje te nie mogą być realizowane w oparciu o fundusze strukturalne 2004-2006.

Pismo w tej sprawie wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego w piątek, 10.10.2008 r. Termin odpowiedzi został ustalony na poniedziałek, godz. 16.00. Pośpiech ministerstwa wskazuje na szybką możliwość otrzymania dofinansowania, ale jednocześnie wymusił na Zarządzie Województwa podjęcie szybkich decyzji.