Dofinansowanie otrzymało 46 firm spośród 125, które zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. Projekty, które otrzymały dofinansowanie wpisały się w typy projektów ujęte w Uszczegółowieniu LRPO: Rozbudowa przedsiębiorstwa, wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów czy realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację. Alokacja środków finansowych przeznaczona na ten konkurs wynosiła 60 milionów złotych, z czego rozdysponowano ponad 59 milionów.