Z kończącą się kadencją wójtów, prezydentów miast, starostów i marszałków prace tracą asystenci i doradcy. Istnieje jednak furtka w przepisach, która pozwala na utrzymanie zatrudnienia. Dzięki niej asystenci i doradcy bez odpowiedniego przygotowania mogą zostać urzędnikami. Jak czytamy w internetowym wydaniu Dziennika-Gazeta Prawna z 25 maja br. pozwalają na to nieprecyzyjne przepisy ustawy z 21 listopad 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.). Artykuł 12 ustawy definiuje pojęcie wolnego stanowiska w samorządzie. Jego uzupełnienie może nastąpić na drodze awansu wewnętrznego lub porozumienia o przesunięciu innego pracownika samorządowego na to miejsce.