Wynagrodzenie osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi ustala się na podstawie kwoty bazowej oraz mnożników tej kwoty. Wynika to z art. 17 ust. 4 ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz.U. nr 170, poz. 1217 z późn. zm.). Jednocześnie w art. 5 ustawy z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 110, poz. 1255 z późn. zm.) wśród osób objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń nie wymieniono wskazanych wyżej osób.

Rządowy projekt nowelizacji drugiej z wymienionych ustaw zlikwidował istniejącą lukę prawną poprzez dodanie osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi do pracowników państwowej sfery budżetowej objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.