Podczas Konferencji podsumowane zostały pierwsze nabory do ww. programów z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów powodujących odrzucenie wniosku. Zaprezentowane zostały także główne różnice pomiędzy zasadami obecnego a poprzedniego naboru. Ponadto przedstawione zostały wyniki pierwszego naboru do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013.

Program konferencji został podzielony na dwie sesje tematyczne. Pierwsza sesja dotyczyła wprowadzenia do Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, druga – podsumowania Programu dla Europy Środkowej, Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC, oraz Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka.