Polsko-japońska współpraca Mitsubishi i Azotów Tarnów jest realizowana według formuły Wspólnych Wdrożeń określonych w Protokole z Kioto przyjętym 10 listopada 2001 r. podczas Konferencji Stron UNFCCC. Dzięki realizacji tego projektu, tarnowskie Azoty są jedną z pierwszych polskich firm, które realizują zalecenia Ramowej Konwencji ONZ dotyczącej Zmian Klimatycznych, tzw. Protokołu z Kioto.

W wyniku realizacji pierwszego polsko-japońskiego projektu redukcji emisji gazów cieplarnianych w tarnowskich zakładach generowane są jednostki redukcji emisji ERU. Przewidywany wolumen „unikniętej emisji” ERU w roku 2008 wyniesie 287.500 ERU, a w latach 2009-2012 po 575.000 ERU rocznie. Szacunkowa wartość ERU, jakie do roku 2012 zamierzają wygenerować i sprzedać na światowym rynku emisji Azoty Tarnów i Mitsubishi wynosi około 100 mln zł. Marketingiem i sprzedażą „tarnowskich” ERU na światowym rynku emisji będzie zajmować się Mitsubishi Corporation.

W uroczystej inauguracji wzięli udział m.in. Tsunao Kijami – Chairman & Managing Director Mitsubishi Corporation International N.V., Ichiro Keida – Senior Vice President & General Manager, Emissions Reduction Business Unit, Tetsuya Shimokawa – Pierwszy Sekretarz Ambasady Japonii, Maria Kłokocka – Naczelnik Wydziału Departamentu Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Środowiska, Wicewojewoda Małopolski, Prezydent Miasta Tarnowa oraz Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.