Celem programu jest stałe podnoszenie poziomu zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Przyznane Godło stanowi gwarancję, że odznaczona firma należy do grona czołowychna rynku w dziedzinie zarządzania kadrami. Program organizowany jest przez Nowoczesną Firmę oraz Fundację Obserwatorium Zarządzania.
Godło dla Urzędu jest potwierdzeniem podejmowania wyzwań zarządczych i inwestowania w ludzi. Nagroda jest również wyrazem uznania dla dużego zaangażowania pracowników Urzędu we własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

W ostatnim okresie Urząd Marszałkowski w Krakowie został laureatem IX edycji Konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.