Podczas posiedzenia Członkowie Komisji dyskutowali nad upowszechnieniem sportu i kultury fizycznej w związku z EURO 2012. Ważne jest aby poprzez EURO podnieść standard imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie Małopolski. Należy promować sport wśród najmłodszych, organizować takie akcje i imprezy sportowe, które zachęcą dzieci do udziału w nich, a w efekcie do uprawiania jakiegoś rodzaju sportu.

Radni doszli do wniosku, że EURO to nie tylko piłka nożna. Dzięki budowie obiektów sportowych, tzw. Orlików promuje się i piłkę nożną i inne dziedziny sportu, które można uprawiać na tych obiektach. To promocja czasu wolnego, który można spędzić właśnie uprawiając sport. EURO 2012 to budowa infrastruktury, która przyczyni się do rozwoju pewnych miejscowości m.in. poprzez turystykę. Dzięki temu mamy promocję zdrowego spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych.