Od 1 stycznia dotychczasowi pracownicy urzędów wojewódzkich zajmujący się przeniesionymi zadaniami staną się pracownikami urzędów marszałkowskich, a niezbędny do tego majątek państwowy przejdzie na samorząd. Przesunięcie jest skutkiem uchwalonej jeszcze w 2005 r. ustawy o zmianach w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. Do 2008 r. odłożyła ona przekazanie samorządowi województwa uprawnień i obowiązków wynikających z ustaw: prawo ochrony środowiska, o odpadach oraz prawo wodne – pisze dziennik.

Podstawa prawna:

Art. 19, 20 i 21 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (DzU nr 175, poz. 1462)