Do II etapu konkursu z terenu Województwa Mazowieckiego zakwalifikowane zostały następujące tereny inwestycyjne:

 • Gmina Teresin / Teresin – Gaj – 26,11 ha
 • Gmina Teresin / Teresin – Seroki Parcela – 12,79 ha
 • Gmina Teresin / Teresin – Topołowa – 3,09 ha
 • Gmina Mszczonów – 2,30 ha
 • Gmina Zwoleń / ul. Partyzantów – 4,50 ha
 • Gmina Miasta Radom / Wośniki, ul. Kielecka-ul. Hodowlana – 17,66 ha
 • Gmina Przasnysz / Sierakowo – 202 ha
 • II etap konkursu potrwa do 17 października br. W trakcie tego etapu nastąpi wizytacja terenów wyselekcjonowanych w I etapie i wyłonienie spośród nich zwycięzcy z terenu Województwa Mazowieckiego (z każdego województwa wybierany jest jeden zwycięzca). Tereny wizytować będą 3-osobowe komisje konkursowe złożone z dwóch reprezentantów danego województwa (przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego, Centrum Obsługi Inwestora oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych /PAIiIZ/).

  Wizytacja terenów wyselekcjonowanych w I etapie konkursu odbędzie się w dniach 25 – 29 sierpnia br. Szczegółowe terminy wizytacji poszczególnych terenów zostaną uzgodnione indywidualnie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do dnia 3 listopada br. Szczegółowe informacje można uzyskać w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Centrum Obsługi Inwestora – p. Tomasz Szczypiński, tel. 022 5664786, e-mail: t.szczypinski@armsa.pl.