Jednym z głównych tematów warsztatów 4 lutego br. były zagadnienia związane z nowym podejściem regionalnym do rozwoju opieki zdrowotnej, które przedstawili Przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Rady Regionu Sztokholmskiego Catharina Elmsäter-Svärd oraz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz. Zaprezentowane zostały także zasady funkcjonowania polskiego i szwedzkiego systemu opieki zdrowotnej oraz sposoby jego finansowania.

W dalszej części warsztatów omawiano szczegółowe zagadnienia związane z opieką medyczną, m.in. przeciwdziałanie chorobom zakaźnym oraz współpraca krajów obszaru Morza Bałtyckiego w tym zakresie, organizacja i finansowanie opieki onkologicznej, czy kwestie konkurencji w podaży usług medycznych. Podsumowaniem warsztatów była debata panelowa, poświęcona tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju opieki zdrowotnej.

5 lutego br. szwedzcy uczestnicy warsztatów mieli okazję uczestniczyć w wizytach studyjnych, zorganizowanych w mazowieckich szpitalach i zapoznać się ze specyfiką ich funkcjonowania oraz największymi osiągnięciami.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego