W tym roku wysokość środków przeznaczonych na stypendia wynosi 30 000 zł. Termin składania wniosków mija 5 października 2008 roku. Aby wziąć udział w programie trzeba wypełnić formularz oraz zebrać wymagane załączniki. O przyznaniu stypendium zadecyduje Komisja, powołana przez Fundację AVE. Wyniki jej prac zostaną ogłoszone 12 października 2008 podczas uroczystej gali „Dla Edukacji”.

Osoby ubiegające się o stypendium powinny wykazać się nie tylko ambicjami, ale również ciekawymi planami edukacyjnymi, osiągnięciami oraz zaangażowaniem społecznym i wolontarystycznym.

Ci, którzy nie wiedzą, jak zabrać się do wypełniania wniosku, mogą skorzystać
z konsultacji, oferowanych przez Fundację AVE (0-600 495 790, 0-22 402 25 51, avetki@wp.pl).

Regulamin programu i formularz wniosku stypendialnego dostępne są na stronie Fundacji AVE: www.fundacjaave.pl.