Nagrody odbierali prezydenci, burmistrzowie i wójtowie nagrodzonych gmin. Najwyższe oceny otrzymały: Urząd Gminy w Górznie – 109 punktów (w kategorii urzędów gmin), Urząd Miejski w Kałuszynie – 103 punkty (urzędy miejsko-gminne) oraz Urząd Miasta w Siedlcach – 109 punktów (urzędy miejskie). Punkty przyznawane były m. in. za dostępność urzędu dla mieszkańców, w tym lokalizację i parking, przejrzystość i dostępność tablic informacyjnych, stronę internetową urzędu (czy jest i jak często jest aktualizowana), przepływ informacji i współpracę z mediami. Organizatorem konkursu była redakcji „Tygodnika Siedleckiego” i to dziennikarze tej gazety przyznawali punkty odwiedzanym urzędom.

Równocześnie przeprowadzono plebiscyt wśród czytelników tygodnika, w którym najwięcej głosów otrzymał Urząd Gminy w Domanicach – 1037, a drugim miejscu znalazł się Urząd Gminy w Wiśniewie – 625 pozytywnych głosów), a na trzecim – Urząd Gminy w Mokobodach, który otrzymał 214 pozytywnych ocen).

W konkursie przyznane zostały również wyróżnienia za aktywność gmin w pozyskiwaniu środków z UE oraz innych źródeł zewnętrznych w 2007 roku, a także za aktywność w inwestowaniu (również w 2007 roku). Komisja konkursowa przyjęła, że wskaźnikiem do przyznania wyróżnień za aktywność w pozyskiwaniu środków unijnych i z innych źródeł zewnętrznych oraz za inwestycje w 2007 roku będą kwoty pieniędzy przeliczone na głowę mieszkańca danej gminy. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały gminy: Serokomla (pozyskała w 2007 roku 1.173,58 zł w przeliczeniu na głowę mieszkańca gminy), Sarnaki (742,28 zł) i Paprotnia (585,09 zł). Natomiast wyróżnienia za nakłady inwestycyjne w 2007 roku w przeliczeniu na głowę mieszkańca otrzymały następujące gminy: Borowie (942,17 zł), Miastków Kościelny (904,86 zł) i Domanice (805,55 zł).

fot.: www.mazovia.pl