Program przeznaczony jest dla pracowników samorządowych szczebla powiatowego i gminnego z terenu województwa mazowieckiego, nie posiadających wykształcenia medycznego.

Jego głównym założeniem jest przygotowanie do podjęcia czynności z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia, do czasu przekazania ich personelowi medycznemu. Uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, które pozwolą na szybką i skuteczną interwencję mogącą uratować życie osoby poszkodowanej.

W ramach pilotażu samorządowcy szkoleni są przez wykwalifikowanych pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie. Szkolenie finansowane jest w całości z budżetu województwa mazowieckiego, a na jego realizację przeznaczono 180 tys. zł.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego