Projekt ten jest realizowany przez stowarzyszenie „Ośrodek Współpracy Europejskiej” we współpracy z partnerem ukraińskim, Polską Fundacją Studiów Międzynarodowych i Regionalnych z Czernihowa, ze środków Fundacji im. S. Batorego. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy nt. pozytywnych doświadczeń członkostwa Polski w UE oraz NATO.

Z dziennikarzami spotkał się Wicemarszałek Stefan Kotlewski, który przedstawił specyfikę Województwa Mazowieckiego, jako regionu o dużym potencjale naukowo – badawczym, gdzie swoją siedzibę ma szereg firm polskich i zagranicznych. Podkreślił znaczenie wspólnego przedsięwzięcia Polski i Ukrainy, jakim jest organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Podczas spotkania pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zapoznali uczestników ze współpracą zagraniczną Mazowsza, ze strukturą, zadaniami, kompetencjami i mechanizmem funkcjonowania samorządu na szczeblu województwa. Zaprezentowano także gościom rolę samorządu regionalnego w kształtowaniu rozwoju oraz dystrybucji środków UE oraz przykłady udanych inwestycji na terenie Województwa Mazowieckiego.

Źródło fot. na stronie: www.mazovia.pl