Celem dwóch projektów samorządu województwa jest budowa do końca 2012 roku w całym województwie ujednoliconej e-administracji w urzędach i stworzenia aktualnych baz danych przestrzennych, dostępnych w Internecie.

W tym celu w najbliższym czasie na Mazowszu powstanie Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów (MSIP–GPW). Za jego sprawą w jednym miejscu zgromadzone zostaną dane, których do tej pory zainteresowani musieli szukać w kilku instytucjach. Są to m.in. plany zagospodarowania przestrzennego, informacje o sieci uzbrojenia czy ewidencji gruntów i budynków, a także plany sieci ulic, informacje o szkołach, szpitalach oraz przedszkolach.

Dobrą informacją dla internautów jest także drugi projekt, zakładający rozwój e-administracji na Mazowszu. Podstawowym celem w tym wypadku jest pomoc samorządom lokalnym w tworzeniu sprawnej i funkcjonalnej e-administracji. Za sprawą wojewódzkiego projektu – wszystkie e-urzędy na Mazowszu będą funkcjonować w oparciu o ujednolicone zasady, co ułatwi korzystanie z tych funkcji interesantom.

Do partnerów projektów zostanie dostarczony niezbędny sprzęt i oprogramowanie oraz przeprowadzone zostaną odpowiednie działania wdrożeniowe. Planowany termin rozpoczęcia prac projektowych dotyczących gmin i powiatów to III kwartał br., zaś ich zakończenie przewidziano na grudzień 2012 r.

Jest to pierwszy przypadek w kraju, gdzie do wspólnej realizacji projektów w zakresie społeczeństwa informatycznego i elektronicznej administracji przystępują niemal wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z województwa. Wartość obu projektów to 240 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 204 mln zł.