Projekt przewiduje zmianę art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych oraz art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych.

W obu przypadkach zmiany polegają na wprowadzeniu zasady, zgodnie z którą rozwiązanie stosunku pracy z odpowiednio urzędnikiem państwowym mianowanym lub pracownikiem samorządowym mianowanym może nastąpić w drodze wypowiedzenia w razie osiągnięcia wieku 65 lat, jeśli okres zatrudnienia umożliwia pracownikowi uzyskanie prawa do emerytury.